Boeken: God en ik

God en ik van theoloog en schrijver Alain Verheij neemt de volgende vraag als uitgangspunt: wat bezielt een 21e-eeuwse westerling om zich nog te verdiepen in verhalen over God? Verheij is zelf misschien wel het meest nieuwsgierig naar het antwoord op die vraag. In God en ik schrijft hij persoonlijk, kritisch en een tikje ironisch over zijn geloof. Met een scherp oog analyseert hij onze tijd en ziet hoe de christelijke verhalen en gebruiken wel degelijk iets te zeggen hebben over de wereld van nu. Zo kun je de vastentijd zien als een “detox’ die zorgt voor meer zelfreflectie en solidariteit, en zetten verhalen over Jezus, Job, Mozes en Petrus aan tot denken over hoop, vertrouwen en volharding. Al eeuwenlang putten mensen kennis, goede raad, hoop en troost uit de Bijbel. Aan de hand van deze oude verhalen werpt God en ik licht op hedendaagse levensvragen. Continue reading “Boeken: God en ik”

Kun je met logische bewijsvoering weten dat God niet bestaat?

Lightning cloud to cloud (aka).jpg
By André Karwath aka AkaOwn work, CC BY-SA 2.5, Link

Alle kennis vereist een kennisbron. Kun je met logische bewijsvoering weten dat God niet bestaat? Er zitten geen logische tegenspraken in het begrip “God”. Kun je grond van zintuiglijke ervaring weten dat God niet bestaat? Je kunt nooit weten dat je alles ervaren hebt. Je kunt niet ervaren dat je alles hebt gezien. Is het dan mogelijk om te weten of God bestaat op grond van Intuïtie? Nee, het komt niet plotseling, we zijn niet voor niets al 2000 jaar in discussie. Is het dan mogelijk om te weten of God niet bestaat? Kun je op grond van Getuigenis weten of God niet bestaat? Welke getuigen dan ook , getuigenis kan zo sterk zijn om iemand in positie te brengen te weten dat god niet bestaat. De enige die dat zou kunnen is God zelf. Maar als God niet bestaat dan is er geen enkele getuigen krachtig genoeg om jou in positie te brengen van het weten van het niet bestaan van God. De uitspraak dat God niet bestaat is uiteraard niet vanzelfsprekend Continue reading “Kun je met logische bewijsvoering weten dat God niet bestaat?”

Hoe weten we zo zeker dat er een oerknal was?

CMB Timeline300 no WMAP.jpg
Door NASA/WMAP Science Team – Original version: NASA; modified by Cherkash, Publiek domein, Koppeling

“Big Bang”, zo noemde een Britse astronoom spottend het idee dat het heelal met een knal ontstaan was. Hij geloofde er helemaal niks van. Wat denk jij? Ralph Wijers zal je uitleggen waarom we zeker denken te weten dat er een oerknal geweest is. Een van zijn bewijzen kun je zelfs het beste tijdens een feestje uitleggen. Handig! Een oerknal van een paukenslag: prof. dr. Ralph Wijers van de Universiteit van Amsterdam keert in het derde seizoen terug naar de Universiteit van Nederland! Wijers is hoogleraar Hoge Energie Astrofysica en verbonden aan het Sterrenkundig Anton Pannekoek Instituut. Hij gaat feit en fictie rondom de oerknal scheiden. Hoe kan vanuit niets het gehele universum ontstaan? En wat zijn de onzinverhalen rondom de oerknal? Ralph Weijers vertelt het je allemaal! Continue reading “Hoe weten we zo zeker dat er een oerknal was?”

Wat is de Verlichting? Rationeel optimisme en een verlicht denken

Wright of Derby, The Orrery.jpg
Door Joseph Wright of Derbyeuropeana.eu

Wat is de verlichting? Rationeel optimisme en een verlicht denken dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen. In de Verlichting ging met uit van rationeel denken ofte wel het gebruik van je verstand. Volgens de filosoof Montesquieu moest de machten daarom worden gescheiden in drieën: de Trias Politica. Continue reading “Wat is de Verlichting? Rationeel optimisme en een verlicht denken”

Ben je verantwoordelijk voor je emoties als die opspelen door biologische veranderingen in je lichaam?

Emotions - 3.svg
By User:ShelleyAdams from: Emotions

Ben je verantwoordelijk voor je emoties als die opspelen door biologische veranderingen in je lichaam? In deze aflevering van Kluwen spreken we onder meer over Kanye Wests bipolariteit en Lotte’s stemmingswisselingen met bio-ethica Kristien Hens (Universiteit Antwerpen) en professor ethiek Katrien Schaubroeck (Universiteit Antwerpen). Continue reading “Ben je verantwoordelijk voor je emoties als die opspelen door biologische veranderingen in je lichaam?”

Socrates – Durf te Denken

Buste van Socrates in het Louvre in Parijs, Romeinse kopie uit de 1e eeuw n.Chr. van een Grieks origineel in brons.
Door Sting, CC BY-SA 2.5

De leuze Ken u zelf, leek zijn leidmotief bij de benadering van kennis over de werkelijkheid. Hoe kan iemand iets kennen, als hij zichzelf niet kent? Wie kent er dan? En wat is de waarde van zulke ongegronde kennis? Hij leek vooral zelf op zoek naar die ultieme kennis van het diepste zelf, waarzonder men niets echt kent. En als men dat kent, dan weet men tenminste wie er niets kent, en kan van daaruit reële kennis worden opgediept. Continue reading “Socrates – Durf te Denken”

Boeken: basisboek esthetica

Dagelijks komen we in de krant uitspraken over kunst tegen. Maar het is lang niet altijd duidelijk welke normen een criticus bij zijn oordeel hanteert. Wanneer spreken wij van een geslaagd kunstwerk? Is het noodzakelijk dat een kunstwerk mooi is om betekenisvol te zijn? Waarom is kunst eigenlijk belangrijk? En wat is schoonheid eigenlijk? Kunnen we daar wel een definitie van geven? In dit boek komt dit soort vragen aan de orde. Aan de hand van uiteenlopende denkers bespreken de auteurs de waarde van kunst en schoonheid. In ieder hoofdstuk staan een denker en een thema centraal. Zo krijgen een theoretisch en een historisch overzicht van esthetiek vorm in het Basisboek esthetica. Met bijdragen van René Gabriels, Rob van Gerwen, Sybrandt van Keulen, Rudi Laermans, Albert van der Schoot en Renée van de Vall. Continue reading “Boeken: basisboek esthetica”

Welke krachten beïnvloeden de culturele normen van schoonheid?

Botticelli-primavera.jpg
Door Sandro Botticelligoogleartproject.com, Publiek domein, Koppeling

Hoe wij in het westen over schoonheid denken , geldt dus niet overal op de wereld. Zo zien we dat de Islamitische, Boeddhistische, Hindoestaanse en Afrikaanse cultuur er hele andere ideeën op nahouden. Waar we eerst dachten dat schoonheid objectief is als een grote groep mensen (de westerse cultuur) dezelfde mening erover heeft, zien we nu dat de westerse ideeën over schoonheid eigenlijk subjectief zijn. Wat als mooi wordt gezien, wordt grotendeels bepaald door de cultuur waarin iemand opgroeit. [sg.uu.nl] Hoogleraar filosofie en schrijver Roger Scruton gaat in zijn nieuwe boek ‘Schoonheid’ in op de waarde van de esthetische moraal. Nederlands ondertiteld. Continue reading “Welke krachten beïnvloeden de culturele normen van schoonheid?”