Boeken: De hack van de Matrix

Stel, dat het leven dat je leidt een test is. En dat jij een speler bent, die er voor gekozen heeft om aan deze test deel te nemen. Een zeer geavanceerd spel met diverse levels, waarbij examens worden afgelegd en lessen moeten worden geleerd. Levenslessen! Bij het toetreden (geboorte) van de test, is je geheugen gewist en weet jij je niks meer van je oorsprong te herinneren. Het doel van het meedoen is namelijk erachter te komen wie jij nou eigenlijk bent en waar je vandaan komt. Net als met elk spel, zijn er ook obstakels. Er zijn spelers die verschillende rollen spelen in jouw levensfilm. Sommige acteurs zijn er om je te helpen bij je opdracht, anderen zijn er om je op een dwaalspoor te zetten. “Het boek dat je niet mag lezen” Met de aardse wetten van Karma en de vrije wil probeer jij jouw rol als in een spel te ontdekken. Dat spel is de Matrix. Alle ervaringen binnen deze Matrix worden opgeslagen en aan het einde geëvalueerd. Dit boek laat je de wereld “Out of the Box’ bekijken. Die Box, dat is de Matrix. Hack dit systeem en ontdek de geheime kennis die eeuwenlang bewust voor jou en mij verborgen is gehouden. Duik diep in de oceaan met ongekende mogelijkheden en leef jouw rol in deze Matrix tot het uiterste… maar let op! Dit boek haalt je met een flinke ruk uit je comfortzone: De hack van de Matrix – De illusie van onze realiteit Continue reading “Boeken: De hack van de Matrix”

Boeken: Ritme

Druk, druk druk: de gemiddelde Nederlander heeft steeds meer te doen en steeds minder tijd. Maar hebben we het wel zo druk? Is het niet eerder zo dat onze tijdsbeleving is verstoord? De tijd is in onze beleving niet slechts een opeenvolging van dagen, maar een door cultuur en natuur bepaald geheel van onderbrekingen en afwisselingen. In Ritme brengt Marli Huijer de ritmes in kaart die het leven in onze tijd bepalen. Wat is een verstoord ritme, en wat is een goed ritme? En wat is het belang van ritmes voor onze samenleving? Huijer laat zien hoe het internet, de smartphone en de 24-uursecononomie ervoor zorgen dat veel van onze vaste ritmes worden verstoord. Het is nu mogelijk om op elk gewenst moment online te gaan en mensen over de hele wereld te spreken. ’s Avonds en in het weekend werken is al lang geen taboe meer. Momenten die voorheen gescheiden waren, beginnen nu steeds meer door elkaar heen te lopen. Dit boek zet ons ertoe aan ons eigen ritme te hervinden. Continue reading “Boeken: Ritme”

Wetenschap en feminisme

Louise Weiss.jpg
By Keystone – http://www.cliosoft.fr/04_02/femmes_vote.htm, Public Domain, Link

Eind jaren 60 werd de kritiek van feministen uitgebreid van maatschappijkritiek naar wetenschapskritiek. Er is een grote tweedeling gemaakt tussen aan de ene kant opvattingen waarin wetenschap als resultaat van waarnemen begrepen wordt, en aan de andere kant opvattingen waarin wetenschap gevat wordt met de metafoor van het waarmaken. Beide kennen varianten. Ook de wetenschappelijke methode werd onderzocht met als belangrijkste vraag of deze sekse-neutraal is? De wetenschappelijke methode is volgens de feministen mannelijk van aard, ze vertoont trekken van de ‘heer van stand’, rationeel, zakelijk en objectief. In de wetenschappelijke methode is er geen betrokkenheid, maar precisie. Hierdoor voelden slechts mannen zich ertoe aangetrokken. Deze kritiek leidde onder andere tot een nieuwe methode in de sociale wetenschappen, geen individuele vragenlijsten, maar groepsgesprekken. Aanvulling van de methode met vrouwelijke benaderingswijzen zoals betrokkenheid. Continue reading “Wetenschap en feminisme”

Hoe ver kunnen we terugkijken in de tijd?

MontreGousset001.jpg
Door Isabelle Grosjean ZA – Self-published work by ZA, CC BY-SA 3.0, Koppeling

Hoe ver kunnen we terugkijken in de tijd? Tijd is de meetlat waarlangs we het verleden, het heden en de toekomst leggen. Tijd kan te snel gaan, of iets kan heel lang geleden zijn. Tijd betekent voor iedereen wat anders. Filosoof en natuurkundige dr. Jan Willem Romeijn vraagt zich af waarom we terugkijken in de tijd en niet vooruit.  Continue reading “Hoe ver kunnen we terugkijken in de tijd?”

Bird Box, staren naar de afgrond van het nihilisme

Netflix’s Bird Box , vele hebben zich veel afgevraagd waar al die symboliek voor staat. De psychologische strijd van het ouderschap.  Malorie voelt zich niet klaar om moeder te worden, vooral niet als de wereld zo verdomd gevaarlijk wordt. En dat verhoogde gevaar roept een andere angst op in Malorie; ze is niet langer bang om zich niet met hen te verbinden, ze is bang om van hen te houden. Deze nieuwe, begrijpelijke angst is waarom ze de twee kinderen ‘Jongen’ en ‘Meisje’ noemt. Pas wanneer Malorie erin slaagt om haar veilige haven te bereiken, tegen alle verwachtingen in, is het haar comfortabel om haar twee kinderen te noemen en zichzelf als hun moeder te noemen. Ze heeft altijd al van hen gehouden, maar nu staat ze zichzelf toe het echt te voelen. Continue reading “Bird Box, staren naar de afgrond van het nihilisme”

Wat kunnen filosofen ons leren over de liefde?

Ferdinand Hodler - Die Liebe Zyklus 2.jpg
Von Ferdinand Hodler – scan from a book, Gemeinfrei, Link

Is romantiek nefast voor de liefde? Zitten romantische denkbeelden de liefde in de weg? Waarom maken we zo’n puinhoop van de liefde? Waarom kiezen we steeds voor de verkeerde partner? Waarom vinden we zo moeilijk de ware en waarom houden relaties zelden nog lange tijd stand? Is liefde een gevoel of moeten we het meer leren zien als een kunst en een kunde? Wat kunnen filosofen als Plato, Schopenhauer, Montaigne, Sartre en Fromm ons leren over de liefde? Stefaan Van Brabandt zoekt het uit en praat erover met Jan Geurtz, Jan Drost, Dirk De Wachter en Fleur van Groningen. Continue reading “Wat kunnen filosofen ons leren over de liefde?”

Boeken: Logica, deze gids beschrijft de theorieën van grote denkers

Logica is de ruggengraat van de westerse beschaving, de verbinding tussen filosofie, natuurwetenschap en wetgeving. En logica is overal aanwezig in ons dagelijks leven, van de talen die we spreken tot de manier waarop onze mobiele telefoons werken. Van de beroemde Oud-Griekse leugenaarsparadox tot de ravenparadox van Hempel en de daaropvolgende weerlegbaarheidstheorie van Popper… deze gids beschrijft de theorieën van grote denkers als Plato en Aristoteles tot en met briljante geesten uit de 20e eeuw: Alan Turing, die de Enigma-code van de nazi’s hielp te ontcijferen en de basis voor het computertijdperk legde, Ludwig Wittgenstein, het complexe genie van de 20e-eeuwse filosofie, de filosoof en antioorlogsactivist Bertrand Russell en nog veel meer. Al deze fascinerende kwesties komen op toegankelijke, heldere en originele wijze aan bod in deze geïllustreerde pocket. Continue reading “Boeken: Logica, deze gids beschrijft de theorieën van grote denkers”

Boeken: God en ik

God en ik van theoloog en schrijver Alain Verheij neemt de volgende vraag als uitgangspunt: wat bezielt een 21e-eeuwse westerling om zich nog te verdiepen in verhalen over God? Verheij is zelf misschien wel het meest nieuwsgierig naar het antwoord op die vraag. In God en ik schrijft hij persoonlijk, kritisch en een tikje ironisch over zijn geloof. Met een scherp oog analyseert hij onze tijd en ziet hoe de christelijke verhalen en gebruiken wel degelijk iets te zeggen hebben over de wereld van nu. Zo kun je de vastentijd zien als een “detox’ die zorgt voor meer zelfreflectie en solidariteit, en zetten verhalen over Jezus, Job, Mozes en Petrus aan tot denken over hoop, vertrouwen en volharding. Al eeuwenlang putten mensen kennis, goede raad, hoop en troost uit de Bijbel. Aan de hand van deze oude verhalen werpt God en ik licht op hedendaagse levensvragen. Continue reading “Boeken: God en ik”

Kun je met logische bewijsvoering weten dat God niet bestaat?

Lightning cloud to cloud (aka).jpg
By André Karwath aka AkaOwn work, CC BY-SA 2.5, Link

Alle kennis vereist een kennisbron. Kun je met logische bewijsvoering weten dat God niet bestaat? Er zitten geen logische tegenspraken in het begrip “God”. Kun je grond van zintuiglijke ervaring weten dat God niet bestaat? Je kunt nooit weten dat je alles ervaren hebt. Je kunt niet ervaren dat je alles hebt gezien. Is het dan mogelijk om te weten of God bestaat op grond van Intuïtie? Nee, het komt niet plotseling, we zijn niet voor niets al 2000 jaar in discussie. Is het dan mogelijk om te weten of God niet bestaat? Kun je op grond van Getuigenis weten of God niet bestaat? Welke getuigen dan ook , getuigenis kan zo sterk zijn om iemand in positie te brengen te weten dat god niet bestaat. De enige die dat zou kunnen is God zelf. Maar als God niet bestaat dan is er geen enkele getuigen krachtig genoeg om jou in positie te brengen van het weten van het niet bestaan van God. De uitspraak dat God niet bestaat is uiteraard niet vanzelfsprekend Continue reading “Kun je met logische bewijsvoering weten dat God niet bestaat?”

Hoe weten we zo zeker dat er een oerknal was?

CMB Timeline300 no WMAP.jpg
Door NASA/WMAP Science Team – Original version: NASA; modified by Cherkash, Publiek domein, Koppeling

“Big Bang”, zo noemde een Britse astronoom spottend het idee dat het heelal met een knal ontstaan was. Hij geloofde er helemaal niks van. Wat denk jij? Ralph Wijers zal je uitleggen waarom we zeker denken te weten dat er een oerknal geweest is. Een van zijn bewijzen kun je zelfs het beste tijdens een feestje uitleggen. Handig! Een oerknal van een paukenslag: prof. dr. Ralph Wijers van de Universiteit van Amsterdam keert in het derde seizoen terug naar de Universiteit van Nederland! Wijers is hoogleraar Hoge Energie Astrofysica en verbonden aan het Sterrenkundig Anton Pannekoek Instituut. Hij gaat feit en fictie rondom de oerknal scheiden. Hoe kan vanuit niets het gehele universum ontstaan? En wat zijn de onzinverhalen rondom de oerknal? Ralph Weijers vertelt het je allemaal! Continue reading “Hoe weten we zo zeker dat er een oerknal was?”

Wat is de Verlichting? Rationeel optimisme en een verlicht denken

Wright of Derby, The Orrery.jpg
Door Joseph Wright of Derbyeuropeana.eu

Wat is de verlichting? Rationeel optimisme en een verlicht denken dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen. In de Verlichting ging met uit van rationeel denken ofte wel het gebruik van je verstand. Volgens de filosoof Montesquieu moest de machten daarom worden gescheiden in drieën: de Trias Politica. Continue reading “Wat is de Verlichting? Rationeel optimisme en een verlicht denken”

Ben je verantwoordelijk voor je emoties als die opspelen door biologische veranderingen in je lichaam?

Emotions - 3.svg
By User:ShelleyAdams from: Emotions

Ben je verantwoordelijk voor je emoties als die opspelen door biologische veranderingen in je lichaam? In deze aflevering van Kluwen spreken we onder meer over Kanye Wests bipolariteit en Lotte’s stemmingswisselingen met bio-ethica Kristien Hens (Universiteit Antwerpen) en professor ethiek Katrien Schaubroeck (Universiteit Antwerpen). Continue reading “Ben je verantwoordelijk voor je emoties als die opspelen door biologische veranderingen in je lichaam?”

Socrates – Durf te Denken

Buste van Socrates in het Louvre in Parijs, Romeinse kopie uit de 1e eeuw n.Chr. van een Grieks origineel in brons.
Door Sting, CC BY-SA 2.5

De leuze Ken u zelf, leek zijn leidmotief bij de benadering van kennis over de werkelijkheid. Hoe kan iemand iets kennen, als hij zichzelf niet kent? Wie kent er dan? En wat is de waarde van zulke ongegronde kennis? Hij leek vooral zelf op zoek naar die ultieme kennis van het diepste zelf, waarzonder men niets echt kent. En als men dat kent, dan weet men tenminste wie er niets kent, en kan van daaruit reële kennis worden opgediept. Continue reading “Socrates – Durf te Denken”

Boeken: basisboek esthetica

Dagelijks komen we in de krant uitspraken over kunst tegen. Maar het is lang niet altijd duidelijk welke normen een criticus bij zijn oordeel hanteert. Wanneer spreken wij van een geslaagd kunstwerk? Is het noodzakelijk dat een kunstwerk mooi is om betekenisvol te zijn? Waarom is kunst eigenlijk belangrijk? En wat is schoonheid eigenlijk? Kunnen we daar wel een definitie van geven? In dit boek komt dit soort vragen aan de orde. Aan de hand van uiteenlopende denkers bespreken de auteurs de waarde van kunst en schoonheid. In ieder hoofdstuk staan een denker en een thema centraal. Zo krijgen een theoretisch en een historisch overzicht van esthetiek vorm in het Basisboek esthetica. Met bijdragen van René Gabriels, Rob van Gerwen, Sybrandt van Keulen, Rudi Laermans, Albert van der Schoot en Renée van de Vall. Continue reading “Boeken: basisboek esthetica”

Welke krachten beïnvloeden de culturele normen van schoonheid?

Botticelli-primavera.jpg
Door Sandro Botticelligoogleartproject.com, Publiek domein, Koppeling

Hoe wij in het westen over schoonheid denken , geldt dus niet overal op de wereld. Zo zien we dat de Islamitische, Boeddhistische, Hindoestaanse en Afrikaanse cultuur er hele andere ideeën op nahouden. Waar we eerst dachten dat schoonheid objectief is als een grote groep mensen (de westerse cultuur) dezelfde mening erover heeft, zien we nu dat de westerse ideeën over schoonheid eigenlijk subjectief zijn. Wat als mooi wordt gezien, wordt grotendeels bepaald door de cultuur waarin iemand opgroeit. [sg.uu.nl] Hoogleraar filosofie en schrijver Roger Scruton gaat in zijn nieuwe boek ‘Schoonheid’ in op de waarde van de esthetische moraal. Nederlands ondertiteld. Continue reading “Welke krachten beïnvloeden de culturele normen van schoonheid?”

Boeken: Macht der gewoonte

Verkrijgbaar bij Bol.comDe Tweede Kamer is net een klein koninkrijk, met eigen regels en routines, een eigen taal, eigen helden en eigen verhalen. Buitenstaanders, maar ook insiders blijven zich verbazen over de dwingende kracht die uitgaat van deze zo specifieke sociale omgeving. In Macht der gewoonte ontleedt Carla Hoetink de politieke cultuur van de naoorlogse Tweede Kamer en laat ze zien hoe deze zich heeft ontwikkeld. De regels en rituelen lijken vast te liggen, zelfs als de politiek eigenlijk best verandering wil. Ze sturen het dagelijks werken van de volksvertegenwoordigers in belangrijke mate en beheersing van de procedures is voor elke politicus een belangrijk wapen. Op welke wijze doen zij hier hun voordeel mee, al dan niet ten koste van hun politieke tegenstanders? En waar komen die kenmerkende gewoontes en gedragspatronen vandaan? Het is beslist de moeite waard je eens in de Tweede Kamer te verdiepen, schreef Kamervoorzitter Anne Vondeling ooit. “Want al heb je nog zo’n rijke fantasie, de werkelijkheid is beslist anders dan je gedroomd, gehoopt of vermoed hebt.’ Macht der gewoonte is verplichte kost voor iedereen die deze aansporing ter harte neemt. Continue reading “Boeken: Macht der gewoonte”

Boeken: Voltooid leven

Bol.comIn Voltooid leven spreekt Els van Wijngaarden met ouderen die hun leven ‘voltooid’ achten. Hoewel ze niet terminaal of psychiatrisch ziek zijn, lijden ze aan het leven en hebben ze het gevoel dat ze domweg zitten te wachten op de dood. De oorzaken zijn uiteenlopend: soms lukt het hun niet meer om echt verbinding te maken met de personen om hen heen, alsof ze door een omgekeerde verrekijker naar de wereld kijken. Sommigen voelen zich uitgerangeerd: het leven gaat door, maar zij staan aan de zijlijn. Anderen vrezen vooral hun onafhankelijkheid te verliezen. Er zit voor hen maar één ding op: de controle terugpakken. Het zelfverkozen levenseinde als vlucht vooruit. Van Wijngaarden sprak uitvoerig met hen over herinneringen, spijt en tevredenheid, twijfels, hoop, tragiek en dilemma’s – en over hun wens om te sterven. In dit boek stelt ze vragen die horen tot de meest elementaire van ons bestaan: wat is een goed leven, en wanneer is dat voltooid? En hoe gaan we, als individu en als samenleving, om met ouderdom en de dood? Continue reading “Boeken: Voltooid leven”

Boeken: Willen sterven

Hoe kun je dood wíllen? Nogal een controversiële vraag, erkent Van Tongeren; alsof we zelf niet zouden kunnen beslissen over onze eigen dood. Toch kun je niet wíllen niet meer te wíllen, betoogt de auteur met bewonderenswaardige filosofische precisie. Tegenover de dood stuit de autonomie op haar grenzen. ‘Wie anders dan ik zelf zou het recht hebben om zelf te beslissen over mijn leven?’ In dit essay ‘Willen sterven’ van Paul van Tongeren wordt die notie autonomie nader onderzocht, evenals het begrip van de wil, dat immers een centrale rol speelt in die veronderstelde autonomie. In existentiele keuzesituaties stuit de autonomie op haar grenzen. Paul van Tongeren zet de filosofie in voor een verheldering van de problemen die schuilgaan achter de vanzelfsprekendheden van de eigen tijd. Continue reading “Boeken: Willen sterven”

Antieke filosofie en de goden | Lezing door filosoof Frederik Bakker en classicus Vincent Hunink

Ilion---metopa.jpg
By original file by Gryffindor

De klassieke oudheid is ondenkbaar zonder goden. Hun verhalen, afbeeldingen en tempels vulden de Griekse wereld. Maar ze waren ook bron van onenigheid en discussie tussen de filosofen. Leer van classicus Vincent Hunink en filosoof Frederik Bakker over de klassieke oudheid, de filosofische tradities uit die tijd en wat wij hier tegenwoordig nog van kunnen leren. Continue reading “Antieke filosofie en de goden | Lezing door filosoof Frederik Bakker en classicus Vincent Hunink”

Boeken: Durf te twijfelen, hoe filosofen kijken naar de actualiteit

Wanneer leef je autonoom? Niet per se door je los te maken van anderen, betoogt deze Duitse filosofe, maar door te reflecteren op je keuzes. Ook een gesluierde vrouw kan autonoom leven, zolang ze daar zelf voor kiest. Indrukwekkende studie, met veel fraaie voorbeelden uit de wereldliteratuur. Hoe filosofen kijken naar de actualiteit ‘Hoe weet je dat zo zeker?’ is de vraag die in dit boek wordt voorgelegd aan spraakmakende denkers op uiteenlopende vakgebieden: van Ton Derksen tot Simone van Saarloos, van Ignaas Devisch tot Maaike Meijer. Durf te twijfelen is speels geïllustreerd, rijk aan voorbeelden en er komen vele terreinen aan bod: rechtspraak, kunst en kitsch, journalistiek, politiek, liefde en seks, techniek, natuur, religie, economie, onderwijs, gezondheidszorg en natuurlijk ook de tegenhanger van de twijfel: geloof. Het idee voor Durf te twijfelen! is ontstaan op de filosofieredactie van dagblad Trouw. Het boek is samengesteld door redacteur en columnist Leonie Breebaart, die speciaal voor deze uitgave ook de inleiding en de slotbeschouwing heeft geschreven. De overige bijdragen zijn van Marc van Dijk, Maurice van Turnhout, Peter Henk Steenhuis en Merel Kamp. Continue reading “Boeken: Durf te twijfelen, hoe filosofen kijken naar de actualiteit”

Boeken: Staat en taboe

Met zekere hand ontleedt Frissen de staatsrechtelijke dimensie van euthanasie. Af en toe bewandelt hij een zijpad, maar hij laat zich nooit afleiden van de ijzingwekkende spilvraag: wie mag wie wanneer doden? Het antwoord kan nooit zomaar een privékeuze zijn, betoogt Frissen, het is per definitie een politieke beslissing. In dit spraakmakende boek werpt succesauteur Paul Frissen nieuw licht op het actuele debat over ‘voltooid leven’. Welke rol speelt de staat als het gaat om de beschikking over leven en dood? Van oudsher heeft de staat het monopolie op het geweld en mag hij dus beschikken over leven en dood van zijn burgers. De staat kan mensen de oorlog in sturen, mag geweld gebruiken tegen burgers en kon in vroeger tijden zelfs de doodstraf opleggen. Naderhand kwam er de zogeheten ‘biopolitiek’: de zorg voor publieke gezondheid en het voortbestaan van de soort – steeds het exclusieve domein van de staat. Continue reading “Boeken: Staat en taboe”

Boeken: Filosofie voor een weergaloos leven

Voor het leven is er geen generale repetitie. Je hebt slechts één
kans. Gelukkig zijn grote denkers je voorgegaan en kun je bij
hen terecht voor wijze raad. Zo helpt Diogenes je om je authentieke
zelf te zijn, Epicurus om niet te veel geld uit te geven tijdens
de uitverkoop en Kant om op tijd te remmen voor een zebrapad.
Maar ook minder gearriveerde denkers helpen je een handje:
André Hazes daagt je uit om vrijer te worden en De Jeugd van
Tegenwoordig steunt je in je verdriet Continue reading “Boeken: Filosofie voor een weergaloos leven”

Wat is de waarde van werk?

Kaas op planken.jpg
Door kaasmisdrijf

Als je in een kaaswinkeltje binnenloopt en de eigenaar een vraag stelt over een van zijn producten, dan zal hij je waarschijnlijk precies kunnen vertellen waar en hoe de kaas gemaakt is. Omdat de eigenaar verbonden is aan zijn product ontstaat tussen klanten en product, tussen hem en zijn klanten en waarschijnlijk zelfs tussen klanten onderling. Als je op de andere hoek van de straat in een supermarkt aan een vakkenvuller vraagt waar een bepaalde kaas vandaan komt, zal hij waarschijnlijk zeggen dat die uit het magazijn is gehaald. De vakkenvuller kan hier niets aan doen. Continue reading “Wat is de waarde van werk?”

Boeken: Verslaafd aan liefde

In “Verslaafd aan Liefde” toont Jan Geurtz dat onze zoektocht naar liefde en erkenning voortkomt uit een fundamentele zelf-afwijzing. Die proberen we te compenseren door waardering van anderen, en vooral door een succesvolle liefdesrelatie. Maar dat werkt averechts: het versterkt juist die fundamentele onzekerheid en afhankelijkheid. Zo ontstaat er een verslaving aan liefde en erkenning, en aan de veiligheid van een relatie. De meeste liefdesrelaties lopen daardoor na een tijdje op de klippen, of -misschien nog erger- verzanden in een gezapig samenzijn zonder veel ruimte voor groei en geluk. Met humor en praktische voorbeelden wordt een uitweg getoond uit deze vicieuze cirkel. Eenmaal ontdaan van zelf-afwijzing blijken al onze pijnlijke emoties en diepe verlangens naar liefde en seks niet langer een obstakel, maar juist de toegangspoort naar een staat van zijn die volledig vrij is van beknelling en afhankelijkheid, en die – met of zonder relatie – vervuld is van liefde en helderheid. Continue reading “Boeken: Verslaafd aan liefde”

Boeken: Verleidingen aan de top

Zodra mensen een hoge positie bereiken, gebeurt er iets met ze. Vrijwel iedereen maakt een psychologische transformatie door op het moment dat hij de top nadert; bij sommigen leidt dat tot overmoed en roekeloosheid. Het gebeurt overal: bij
bedrijven, stichtingen en de overheid, in Nederland en internationaal. En het is geen recente ontwikkeling. Jaap van Ginneken laat in dit boek, aan de hand van analyses van een aantal staatshoofden, zien wat er precies gebeurt als mensen regels naar hun hand
kunnen zetten en de invloed van anderen opzij kunnen schuiven. Wat is het in het brein van topmannen dat hen uiteindelijk zo vaak overmoedig maakt en over de schreef doet gaan? Kan niemand de verleidingen weerstaan? En waarom
zijn er zo weinig vrouwen op topposities? Continue reading “Boeken: Verleidingen aan de top”

Wim Brands (1959- 2016). ‘Het is een kloteleven, Wim.’

Wim Brands-1.jpg
By Vera de Kokwikipedia.org

Wim Brands is dood. Lang leve de interviewer. Hij was een van weinige journalisten die ik echt bewonderde. Hij sprak in maart 2014 twee keer met Dichter des Vaderlands en filosoof René Gudde, een jaar voor Gude overleed. Belangrijke gesprekken. Over het leven en over de dood. En nu, nog een jaar later, is Brands er zelf niet meer. Hij leed aan een depressie. Een verwoestende ziekte die meer levens kapot maakt dan wij vermoeden. Maar we praten er bijna niet over. Brands dood is een groot gemis. Voor het leven. Voor zijn nabestaanden. Voor de trouwe kijkers. En zo hoort het ook. De dood hoort sporen na te laten. Continue reading “Wim Brands (1959- 2016). ‘Het is een kloteleven, Wim.’”

Henk Oosterling: waar geen wil is, is een weg

Henk Oosterling, 2011
Photo: Sebastiaan ter Burg – Henk Oosterling @ the unbound book conference

We hebben ons in de westerse Verlichting, en met name door de technologische doorwerkingen daarvan, flink in de nesten gewerkt. Tegen deze achtergrond onderzoekt Henk Oosterling de filosofische geschiedenis, met als belangrijke ingang het “nietsdenken”. In het Westen heeft “het niets” geen goede naam. In het westerse denken blijft er afstand tussen degene die denkt en datgene wat gedacht wordt. Maar in het Oosten is de rationele zelfreflectie overgenomen door de vorm, de “manier van doen”, het lichaam dat zelf denkt. Continue reading “Henk Oosterling: waar geen wil is, is een weg”

Boeken: Kopstukken Filosofie Hegel

Veel mensen beschouwen het werk van Hegel (1770-1831) als duister en extreem moeilijk, maar desalniettemin worden het belang en de invloed ervan alom erkend. In dit boek elimineert Peter Singer alle voorwendselen om onwetend te blijven van de hoofdlijnen van Hegels filosofie. Hij biedt een ruimdenkende bespreking van Hegels ideeën en een beschrijving van diens belangrijkste werken. Om Hegels denken toegankelijk te maken, kiest Singer voor een zo vriendelijk mogelijke benadering. Hij begint met het meest concrete deel van Hegels denken: diens filosofie van de ge­schie­denis. Van daaruit gaat de auteur, terwijl hij nog steeds op het sociale en politieke niveau blijft, over naar Hegels opvattingen over vrijheid en de rationele ordening van de maatschappij. Ten slotte bespreekt hij Die Phäno­me­no­logie des Geistes en de Wissenschaft der Logik. Continue reading “Boeken: Kopstukken Filosofie Hegel”

Boeken: De antwoorden op de grote vragen

De wereldberoemde wetenschapper en bestsellerauteur Stephen Hawking laat ons zijn laatste ideeën over de grootste vragen van het universum na in dit briljante, postuum uitgegeven werk. In maart 2018 overleed de prominente natuurkundige Stephen Hawking. Als iemand die zich intensief met de kosmos bezighield, kreeg hij veel vragen van mensen die aan zingevingsvragen grenzen. Hawking probeerde deze altijd vanuit zijn natuurwetenschappelijke knowhow te benaderen. Dit is zijn laatste boek waar hij aan werkte toen hij overleed. Op luchtige maar toch ook serieuze toon behandelt hij vragen over het bestaan van God, buitenaards leven, zwarte gaten en tijdreizen, de toekomst van de mensen op Aarde en in de ruimte, kunstmatige intelligentie en over de toekomst. Naast realistisch was Hawking ook hoopvol dat de mens uiteindelijk via wetenschap tot een inzicht zou komen over de uit te stippelen koers voor de toekomst. Die hoop en bevlogenheid spreken op iedere bladzijde uit dit boek en werken inspirerend. Bij vlagen is dit boek lastige kost, met name de delen over de kosmologie. Niettemin is dit het laagdrempeligste boek. Met voorwoord van acteur Eddie Redmayne die Haking speelde in “The Theory of Everything’, een introductie van vriend en natuurkundige Kip Thorne én een nawoord van schrijfster en dochter Lucy Hawking. [Dr. Taede A. Smedes] Continue reading “Boeken: De antwoorden op de grote vragen”

Boeken: The Art of War – the Ancient Classic

Sun Tzu betekend Meester Zon, zijn voornaam was Wu. Sun Tzu was een Chinese generaal gedurende de Lente en Herfst periode in de Chinese Dynastie (722-481 v.Chr.). Hij schreef de eerste en tot nu toe nog steeds een van de belangrijkste militaire strategieën in de wereld. Zijn meesterwerk is voor de meeste mensen bekend als De kunst van het oorlogvoeren (The Art of War in het Engels en Sunzibingfa in het Chinees). Sun Zu zou een generaal zijn geweest aan het hof van koning Helü in het koninkrijk Wu. Er gaat een legende dat hij zijn boek aan de koning presenteerde waarop die vroeg of zijn tekst op iedereen toegepast kon worden. Nadat Sun Zu dit had bevestigd kreeg hij de opdracht om de 180 concubines van de koning te trainen. Het lukte Sun Zu in een sessie om de dames zijn methode te leren. Hij had echter een drastische aanpak. Toen de concubines voor een tweede maal zijn orders niet opvolgde liet hij twee van hen onthoofden, waarna zijn orders zonder problemen werden opgevolgd. Gelukkig wordt deze wijze niet aangehangen onder de huidige managers. Het is bijzonder dat zijn militaire overdracht over al die jaren overeind is gebleven en tot op vandaag nog toepasbaar is door wereldleiders, directeuren en voor je persoonlijke ontwikkeling. De quotes uit zijn werk zijn wereldwijd bekend: “Elk gevecht is gewonnen voordat het is begonnen” en “Hou je vrienden dichtbij, maar je vijanden nog meer.” Continue reading “Boeken: The Art of War – the Ancient Classic”