Gesloten ziekenhuizen als quarantaineziekenhuizen in werking stellen

Indiener van de motie Thierry Baudet (FvD) is verworpen: Gesloten ziekenhuizen gebruiken voor de opvang van patiënten die in quarantaine moeten. Voor PVV 20 PvdD 4 FvD 2 Van Haga 1 Van Kooten-Arissen 1 Tegen VVD 32 CDA 19 D66 19 GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 ChristenUnie 5 50PLUS 4 DENK 3 SGP 3

Wanneer noemen we iemand terrorist, schutter of een verward persoon?

Wanneer noemen we iemand een #terrorist? En wanneer een schutter? Of een verward persoon? Een vraag die centraal staat bij de rechtszaak van tramschutter GökmenTanis. Terreurdeskundige Beatrice de Graaf (Universiteit Utrecht) legt het uit. Video: Universiteit van Nederland Website: Universiteitvannederland.nl

Klimaatverandering: hoe weten we dat?

NASA is een van de grootste spelers in de arena voor aardwetenschappen, met een brede expertise in het observeren van ons klimaat, vooral vanuit het perspectief van de ruimte. Tegenwoordig besteedt het meer dan een miljard dollar per jaar aan aardwetenschappen en heeft het meer dan een dozijn satellieten in een baan om de planeet en …
Ga door met het lezen van Klimaatverandering: hoe weten we dat?

Is migratie een zegen?

Hoeveel groeit de bevolking op een doorsneedag? CBS maakt een schatting van de groei. Op een gemiddelde dag in een jaar worden ongeveer 465 kinderen geboren, en overlijden 420 mensen. Verder vestigen zich gemiddeld 775 immigranten per dag in Nederland, terwijl er 445 emigranten vertrekken. De bevolking van Nederland groeit met gemiddeld 370 personen per …
Ga door met het lezen van Is migratie een zegen?

Plato met de parabel van de grot, ofwel allegorie van de grot

Wat zien de vastgeketende mensen? Wat gebeurt er met de man die losgemaakt wordt? Wat vinden de medegevangenen van de verhalen van de losgemaakte man? Wat zegt deze parabel over de overgebleven gevangenen? Welke levensopdracht geeft Plato ons mee in deze parabel? In de Griekse Oudheid leefde Socrates (469-399 voor Chr.). Hij stelde vragen over …
Ga door met het lezen van Plato met de parabel van de grot, ofwel allegorie van de grot

Wat is Epistemologie?

Wat is Epistemologie? Kennistheorie, ook bekend als “epistemologie”, “kennisleer” of “kentheorie”, is een tak van de filosofie die er op gericht is na te gaan welke criteria bepalen wat gerechtvaardigde kennis is. Kennistheorie gaat over de voorwaarden voor, en de oorsprong en reikwijdte van kennis. Veel bekende filosofische problemen worden al eeuwen besproken binnen de …
Ga door met het lezen van Wat is Epistemologie?

Filosofie van de seksuele verbeelding

  Seks is bij ons teruggebracht tot een dierlijk instinct en een platte activiteit. Eros is geen god meer en de seksuele daad ervaren we niet meer als kosmisch of goddelijk. We hebben de mond vol van het lichamelijke, maar weten niet wat we met de erotische geest aan moeten. We hebben dan ook meer …
Ga door met het lezen van Filosofie van de seksuele verbeelding

Kunnen we ontkomen aan de eeuwige cyclus van vrede en oorlog?

Kunnen we ontkomen aan de eeuwige cyclus van vrede en oorlog? Volgens de Vlaamse politicoloog Jonathan Holslag niet, want staten zullen altijd oorlog voeren om macht te verwerven. Ongeacht of de motivatie daarvoor veiligheid of hebzucht is. Kom luisteren hoe Holslag tot deze conclusie komt en waarom hij denkt dat onze gemakzuchtige omgang met vrede …
Ga door met het lezen van Kunnen we ontkomen aan de eeuwige cyclus van vrede en oorlog?

Heb je de ander nodig of kan je het ook alleen?

  Heb je de ander nodig of kan je het ook alleen? Het verlangen naar verbinding en intimiteit vormt de basis van mens-zijn. Toch is de invulling van onze relatie met de medemens aan het veranderen. We swipen en scharrelen wat af, en hebben korte relaties die we uitmaken zodra ze ons niks meer bieden. …
Ga door met het lezen van Heb je de ander nodig of kan je het ook alleen?

Vrolijke Wetenschap – Friedrich Nietzsche

  Hoe helpt Friedrich Nietzsche ons een goddeloos leven te leiden? Volgens hem moet de mens zijn leven helemaal zelf vormgeven, zonder de hulp van een goddelijke autoriteit. Maar hoe moet dat met de hoeveelheid aan keuzes tegenwoordig? Leer alles over het werk Vrolijke Wetenschap van Nietzsche in deze editie van Bucketlist Filosofie. Stel, God …
Ga door met het lezen van Vrolijke Wetenschap – Friedrich Nietzsche

Waarom zou je geen onderzoek mogen doen met embryo’s die toch niet meer gebruikt worden?

Waarom zou je geen onderzoek mogen doen met embryo’s die toch niet meer gebruikt worden? Hoe kan je vanuit de ethiek kijken naar de vraag of een embryo al telt als een mens of niet.  De ene na de andere medische ontwikkeling zorgt ervoor dat we telkens opnieuw na moeten denken over de ethische voorwaarden …
Ga door met het lezen van Waarom zou je geen onderzoek mogen doen met embryo’s die toch niet meer gebruikt worden?

Hoe leg je aan anderen uit wie je bent? Is je identiteit maakbaar?

Het woordje ‘ik’ is een van de meest gebruikte woorden in onze cultuur. Maar wie is die ‘ik’ precies? Hoe leg je aan anderen uit wie je bent? Is je identiteit maakbaar? We maken ons ontzettend druk over wie we zijn, aldus filosoof en programmamaker Stine Jensen. Ze verdiepte zich in de zoektocht van mensen …
Ga door met het lezen van Hoe leg je aan anderen uit wie je bent? Is je identiteit maakbaar?

Wat is oorlog? een lesje “Risk-voor-gevorderden”

Eeuwenlang was oorlog lekker overzichtelijk. Twee legers tegenover elkaar en vechten maar. Het doel? Territoriumwinst. Net Stratego. Maar de internationale politiek van vandaag kun je beter vergelijken met een potje Risk: je weet nooit wat er op het opdrachtkaartje van je tegenstander staat. En precies die onzekerheid zorgt ervoor dat oorlog waarschijnlijk nooit zal helemaal …
Ga door met het lezen van Wat is oorlog? een lesje “Risk-voor-gevorderden”

Immanuel Kant in het kort (animatie)

Aan Kant danken we het idee van de autonome mens; de mens die voor zichzelf denkt, en zich niet onmondig laat leiden door een ander. ‘Sapere aude!’ schrijft Kant in 1784. Ofwel: ‘Durf te denken!’ Kant laat in zijn ‘Kritiek van de zuivere rede’ zien dat er een grens is aan wat we kunnen kennen. …
Ga door met het lezen van Immanuel Kant in het kort (animatie)

Jean-Paul Sartre in het kort (animatie)

De mens, volgens Sartre, is geen schepsel van God, noch de uitkomst van een traditie. Hij komt volstrekt onbepaald ter wereld, als louter existentie. De mens is daarmee ook volledig verantwoordelijk voor zijn keuzes. Hij kan niets afschuiven op gewoonte, bevel of religie. In het naoorlogse Frankrijk en Europa, dat bijkomt van de onderdrukking door …
Ga door met het lezen van Jean-Paul Sartre in het kort (animatie)