Klimaatverandering: hoe weten we dat?

NASA is een van de grootste spelers in de arena voor aardwetenschappen, met een brede expertise in het observeren van ons klimaat, vooral vanuit het perspectief van de ruimte. Tegenwoordig besteedt het meer dan een miljard dollar per jaar aan aardwetenschappen en heeft het meer dan een dozijn satellieten in een baan om de planeet en …
Ga door met het lezen van Klimaatverandering: hoe weten we dat?

Is de zon de oorzaak van de opwarming van de aarde?

Het leven op aarde is afhankelijk van energie die van de zon komt. Ongeveer de helft van het licht dat de atmosfeer van de aarde bereikt, gaat door de lucht en de wolken naar het oppervlak, waar het wordt geabsorbeerd en vervolgens naar boven wordt uitgestraald in de vorm van infraroodwarmte. Ongeveer 90 procent van deze warmte …
Ga door met het lezen van Is de zon de oorzaak van de opwarming van de aarde?

Is het te laat om klimaatverandering te voorkomen?

Mensen hebben al grote klimaatveranderingen veroorzaakt en we hebben nog meer veranderingen in gang gezet. Zelfs als we vandaag zouden stoppen met het uitstoten van broeikasgassen, zou de opwarming van de aarde nog minstens enkele decennia, zo niet eeuwen, blijven plaatsvinden. Dat komt omdat het een tijdje duurt voordat de planeet (bijvoorbeeld de oceanen) reageert, …
Ga door met het lezen van Is het te laat om klimaatverandering te voorkomen?

Wat is het broeikaseffect?

Het broeikaseffect is de manier waarop warmte dicht bij het aardoppervlak wordt gevangen door “broeikasgassen”. Deze gassen die warmte vasthouden, kunnen worden gezien als een deken die om de aarde is gewikkeld. [MuseonDenHaag] Broeikasgassen omvatten koolstofdioxide, methaan en stikstofoxiden. Gassen die bijdragen aan het broeikaseffect. Bepaalde gassen in de atmosfeer verhinderen dat warmte ontsnapt. Langlevende …
Ga door met het lezen van Wat is het broeikaseffect?

Wat is het verschil tussen klimaatverandering en opwarming van de aarde?

Opwarming van de aarde “Opwarming van de aarde” verwijst naar de opwarming van de planeet op lange termijn. De mondiale temperatuur vertoont een goed gedocumenteerde stijging sinds het begin van de 20e eeuw en met name sinds het einde van de jaren 70. Wereldwijd is de gemiddelde oppervlaktetemperatuur sinds 1880 ongeveer 1 ° C (ongeveer …
Ga door met het lezen van Wat is het verschil tussen klimaatverandering en opwarming van de aarde?

Is de mens de grootste oorzaak van de klimaatveranderingen?

  Is de mens de grootste oorzaak van de klimaatveranderingen? Nee, de mens heeft wel invloed op het klimaat, maar is niet de grootste oorzaak van de veranderingen (11:24) “De invloed van de door de mens uitgestoten broeikasgassen is nog steeds onzichtbaar. De gemiddelde wereldtemperatuur, de zeespiegelrijzing, het afsmelten van de gletsjers en de frequentie …
Ga door met het lezen van Is de mens de grootste oorzaak van de klimaatveranderingen?

Hoe ongezond is vuurwerk?

Hoe ongezond is vuurwerk? Dat is oppassen voor je vingers en ogen. Maar wist je dat vuurwerk gevaarlijker is dan dat je denkt? In ‘Wat zegt de wetenschap?’ legt prof. dr. Onno van Schayck van Maastricht University uit waarom “vuurwerk een sluipmoordenaar is”. universiteitvannederland.nl Image: Ijasmuhammed

Kan Nederland zonder kernenergie?

Kan Nederland zonder kernenergie? Willen we de klimaatdoelstellingen van Parijs halen, dan moeten we nu aan de bak. In 2030 moeten we bijna de helft minder CO2 uitstoten dan in 2010 en in 2050 moet die uitstoot zelfs zo goed als nul zijn. Naast zon- en windenergie, horen we steeds vaker dat we niet meer …
Ga door met het lezen van Kan Nederland zonder kernenergie?