Is de mens de grootste oorzaak van de klimaatveranderingen?

 

Is de mens de grootste oorzaak van de klimaatveranderingen? Nee, de mens heeft wel invloed op het klimaat, maar is niet de grootste oorzaak van de veranderingen (11:24) “De invloed van de door de mens uitgestoten broeikasgassen is nog steeds onzichtbaar. De gemiddelde wereldtemperatuur, de zeespiegelrijzing, het afsmelten van de gletsjers en de frequentie van extreme gebeurtenissen vallen nog steeds binnen de bandbreedte van de natuurlijke processen.” Prof.dr. Salomon Kroonenberg komt net terug van een reis naar Groenland, waar hij naar eigen zeggen ‘de zaak met zijn eigen ogen eens is gaan bekijken’. Hij bevestigt datgene wat hij al jaren roept, namelijk dat de mens niet de belangrijkste oorzaak is van de veranderingen in het klimaat. Salomon Kroonenberg is emeritus hoogleraar Geologie aan de TU Delft. Hij schreef het boek ‘De Menselijke Maat’ (2006), over onder andere de onzinnigheid van het blindstaren (door IPCC) op het broeikasgas CO2 als belangrijkste en meest zekere oorzaak voor klimaatverandering. Volgens Kroonenberg is het klimaat te complex, de procescycli te groot, om daar door ons een beetje aan te laten sleutelen. Heeft de Aarde ons nodig, of wij de Aarde?

[Youtube: Studium Generale Delft]

Geef een reactie

  Subscribe  
Abonneren op