Dieren en rechten

 1. Kunnen dieren moraal hebben?
 2. Hebben dieren rechten en strekken deze rechten zich uit tot alle dieren?

Normen en waarden

 1. Is tribalisme een aangeleerde of genetische trek?
 2. Hoe reflecteren discipline, straf en marteling onze houding ten opzichte van het menselijk lichaam ?
 3. Waar ligt de grens tussen kunst en niet kunst?
 4. Welke harde waarheden negeer je liever?
 5. Als je op een knop zou drukken en een miljoen dollar zou krijgen, maar één vreemdeling zou sterven, zou je dan op de knop drukken?
 6. Welke krachten beïnvloeden de culturele normen van schoonheid?
 7. Wat is het verschil tussen gerechtigheid en wraak?
 8. Zijn kinderen dankbaarheid verschuldigd aan hun ouders?

Milieuproblematiek

1 Als Nederland toch onderwater komt te staan, waarom maken we er dan geen gebruik van energiecentrales en andere water innovaties?

Politiek en recht

 1. Wie of wat bepaalt het recht om te sterven?
 2. Kan een samenleving bestaan ​​zonder wetten?

Medisch

 1. Is het ethisch om negatieve karaktereigenschappen met gentherapie te corrigeren?