God en ik van theoloog en schrijver Alain Verheij neemt de volgende vraag als uitgangspunt: wat bezielt een 21e-eeuwse westerling om zich nog te verdiepen in verhalen over God? Verheij is zelf misschien wel het meest nieuwsgierig naar het antwoord op die vraag. In God en ik schrijft hij persoonlijk, kritisch en een tikje ironisch over zijn geloof. Met een scherp oog analyseert hij onze tijd en ziet hoe de christelijke verhalen en gebruiken wel degelijk iets te zeggen hebben over de wereld van nu. Zo kun je de vastentijd zien als een “detox’ die zorgt voor meer zelfreflectie en solidariteit, en zetten verhalen over Jezus, Job, Mozes en Petrus aan tot denken over hoop, vertrouwen en volharding. Al eeuwenlang putten mensen kennis, goede raad, hoop en troost uit de Bijbel. Aan de hand van deze oude verhalen werpt God en ik licht op hedendaagse levensvragen.

Koop bij bol.com

Recensie
De jonge theoloog (1989) beschrijft zijn levensgeschiedenis, zijn kerkelijke levensgang en zoektocht in het bijzonder. Hij is al bij drie kerkgenootschappen als lid betrokken geweest en staat daar nu min of meer buiten. Maar zijn betrokkenheid bij de Bijbel is intensief. Hij slaagt als theoloog er uitstekend in, in een levendige en aantrekkelijke stijl, vanuit hedendaags standpunt de Bijbelse verhalen te vertellen, de verhaalpersonen levendig te verbeelden en voor tijdgenoten te verhelderen. Zijn boek heeft als doelgroep mensen die ver van de Bijbel verwijderd zijn, dan wel er nooit mee te maken hebben gehad, te interesseren voor deze materie. Hij doet dit zonder enige bekeringsdrang, al wil hij duidelijk wel zijn betrokkenheid met zijn lezers delen. In een enkel geval vertelt hij wel wat kort door de bocht, zoals in het verhaal over Abner. Ook het Nieuwe Testament weet hij zijn lezers duidelijk te maken, de persoon en ideeën van Jezus, maar ook de denkwijze van Paulus. Dit alles, ondanks zijn gereformeerde komaf, zonder enige dogmatische terminologie. Het boek is voorzien van een leeswijzer voor beginnende Bijbellezers, eindnoten en verklarende lijsten van termen en Bijbelse personages.

Wim Kleisen

Boek: God en ik
Auteur: Alain VerheijGeef een reactie

  Subscribe  
Abonneren op