Immanuel Kant in het kort (animatie)

Aan Kant danken we het idee van de autonome mens; de mens die voor zichzelf denkt, en zich niet onmondig laat leiden door een ander. ‘Sapere aude!’ schrijft Kant in 1784. Ofwel: ‘Durf te denken!’ Kant laat in zijn ‘Kritiek van de zuivere rede’ zien dat er een grens is aan wat we kunnen kennen. In zijn tijd deden filosofen uitspraken over het bestaan van God of de onsterfelijkheid van de ziel, maar volgens Kant is dat louter speculatie. Een beroemd criterium van Kant: handel volgens dat principe waarvan je zou willen dat het een algemene wet wordt. Een autonoom mens weet dat hij niet egoïstisch zijn gang kan gaan. Als immers iedereen dat zou doen, gaat het ten koste van ieders vrijheid. De mens is onderhevig aan natuurwetten, en tegelijkertijd – als moreel wezen – autonoom.

Geef een reactie

  Subscribe  
Abonneren op