Is het te laat om klimaatverandering te voorkomen?

Mensen hebben al grote klimaatveranderingen veroorzaakt en we hebben nog meer veranderingen in gang gezet. Zelfs als we vandaag zouden stoppen met het uitstoten van broeikasgassen, zou de opwarming van de aarde nog minstens enkele decennia, zo niet eeuwen, blijven plaatsvinden. Dat komt omdat het een tijdje duurt voordat de planeet (bijvoorbeeld de oceanen) reageert, en omdat koolstofdioxide – het overheersende warmte-opnemende gas – honderden jaren in de atmosfeer blijft hangen. Er is een vertraging tussen wat we doen en wanneer we het voelen.

Bij afwezigheid van belangrijke maatregelen om de uitstoot te verminderen, ligt de temperatuur op schema volgens de laatste schattingen met gemiddeld 6 ° C (10.8 ° F). Sommige wetenschappers beweren dat een “wereldwijde ramp” zich al aan de polen van de planeet voltrekt; het Noordpoolgebied kan bijvoorbeeld binnen enkele jaren ijsvrij zijn aan het einde van het zomersmeltseizoen. Weer andere experts maken zich zorgen dat de aarde een of meer ‘omslagpunten’ passeert – abrupte, misschien onomkeerbare veranderingen die ons klimaat in een nieuwe staat brengen.

Maar het is misschien niet te laat om enkele van de ergste effecten van klimaatverandering te voorkomen of te beperken. Reageren op klimaatverandering houdt een tweeledige aanpak in:

  1. Mitigatie: vermindering van de stroom van broeikasgassen naar de atmosfeer
  2. Aanpassing: leren leven met en zich aanpassen aan de klimaatverandering die al in gang is gezet.

De hamvraag is: wat zullen onze uitstoot van kooldioxide en andere verontreinigende stoffen in de komende jaren zijn? Recycling en zuiniger rijdende auto’s zijn voorbeelden van belangrijke gedragsverandering die zullen helpen, maar ze zullen niet voldoende zijn. Omdat klimaatverandering een echt wereldwijd, complex probleem is met economische, sociale, politieke en morele gevolgen, vereist de oplossing zowel een wereldwijd gecoördineerd antwoord (zoals internationaal beleid en overeenkomsten tussen landen, een impuls voor schonere vormen van energie) en lokale inspanningen op stads- en regionaal niveau (bijvoorbeeld upgrades van het openbaar vervoer, verbeteringen van de energie-efficiëntie, duurzame stadsplanning, enz.). Het is aan ons wat er daarna gebeurt.

Laten we gehoor geven aan de emotionele oproep van de Nederlands astronaut Wubbo Ockels: “De aarde heeft kanker, net als ik.” Laten we daarom stoppen ons verder uit te zaaien over onze planeet en zuinig zijn op de natuurlijke hulpbronnen die we hebben“. Deel dit bericht om de boodschap van Wubbo Ockels om verder te verspreiden.

Geef een reactie

  Subscribe  
Abonneren op