Is tribalisme en mensen die zichzelf in “ons” en “zij” groepen scheiden een aangeleerde of een genetische trek? Kan het overwonnen worden?

Tribalisme is een toestand waarvan de oorzaak kan ontstaan door een al te sterk gevoel van verbondenheid binnen een stam of groep. Het gedrag uit zich in voortdurende stammenstrijd of in een collectieve weerstand tegen mensen die geen deel uitmaken van de eigen stam of groep. Tribalisme doet zich niet alleen voor bij volkeren die in stamverband leven, maar ook bij andere samenlevingsverbanden, bv. verschillende etnische, culturele of religieuze bevolkingsgroepen [anw.inl.nl]

 Sta op tegen apartheid , tribalisme en buitensluiting: Predikant/theoloog en psycholoog René Luijk(1959) beweert in dit boek dat de uiterlijke blik leidt tot apartheid en stammenstrijd (ss). De uiterlijk blik heeft nooit God gezien , maar ziet alleen maar lichamen. De innerlijke blik ziet God én mensen en etc Predikant/theoloog-psycholoog René Luijk (1959) roept in dit geschrift mensen op om op te staan. Mensen maken grenzen. Mensen bouwen muurtjes. Muren blokkeren vergezichten. De Geest breekt samen met mensen de muurtjes weer af. Sta op tegen apartheid , tribalisme en buitensluiting. Schrijver is ervaringsdeskundige op het gebied van de uitsluiting. Het geschrift heeft vier hoofdstukken. Olifanten houden van apartheid. De metafoor van de diaprojector. Laten we elkaar met innerlijke blik vasthouden én r u i m t e geven. Is het sola scriptura een illusie?

 

Geef een reactie

  Subscribe  
Abonneren op