Veel mensen beschouwen het werk van Hegel (1770-1831) als duister en extreem moeilijk, maar desalniettemin worden het belang en de invloed ervan alom erkend. In dit boek elimineert Peter Singer alle voorwendselen om onwetend te blijven van de hoofdlijnen van Hegels filosofie. Hij biedt een ruimdenkende bespreking van Hegels ideeën en een beschrijving van diens belangrijkste werken. Om Hegels denken toegankelijk te maken, kiest Singer voor een zo vriendelijk mogelijke benadering. Hij begint met het meest concrete deel van Hegels denken: diens filosofie van de ge­schie­denis. Van daaruit gaat de auteur, terwijl hij nog steeds op het sociale en politieke niveau blijft, over naar Hegels opvattingen over vrijheid en de rationele ordening van de maatschappij. Ten slotte bespreekt hij Die Phäno­me­no­logie des Geistes en de Wissenschaft der Logik.

Recensie
Terecht merkt de schrijver op, dat het een moeilijke opgave is in kort bestek een verantwoorde inleiding te geven tot de filosofie van G.W.F. Hegel (1770-1830). Daarom koos hij ervoor om met een bevattelijk onderdeel ervan te beginnen: zijn visie op de geschiedenis als de geleidelijke ontwikkeling van het begrip ‘vrijheid’. Met als volgende stap: aantonen, dat ‘vrijheid’ geen absolute vrijheid kan zijn, maar geleid en genormeerd moet worden door het sociale ethos van een organische gemeenschap. Model daarvoor staat het Duitse Rijk van zijn tijd, dat de ideale verwerking is van de grondgedachten van de Franse Revolutie. De lezer, inmiddels wat gewend aan Hegels denktrant, wordt dan ingeleid in de grote lijnen van het ingewikkelder werk van de ‘Phanomenologie des Geistes’ en van de ‘Logik’. De schrijver slaagt er door zijn heldere betoogtrant inderdaad in de lezer kennis te laten maken met de invloedrijke Hegel, die zijn stempel gezet heeft op de verdere ontwikkeling van de filosofie in de 19e en 20e eeuw. Een zeer waardevolle introductie, die zonder meer aandacht verdient en voor geinteresseerden een goede gids is. Deel uit een reeks inleidingen tot belangrijke filosofen. De bibliografie werd voor de vertaling aangevuld.

Koop bij bol.com

Boek: Kopstukken Filosofie – Hegel
Auteur: Peter Singer


Geef een reactie

  Subscribe  
Abonneren op