Boeken: Willen sterven

Hoe kun je dood wíllen? Nogal een controversiële vraag, erkent Van Tongeren; alsof we zelf niet zouden kunnen beslissen over onze eigen dood. Toch kun je niet wíllen niet meer te wíllen, betoogt de auteur met bewonderenswaardige filosofische precisie. Tegenover de dood stuit de autonomie op haar grenzen. ‘Wie anders dan ik zelf zou het recht hebben om zelf te beslissen over mijn leven?’ In dit essay ‘Willen sterven’ van Paul van Tongeren wordt die notie autonomie nader onderzocht, evenals het begrip van de wil, dat immers een centrale rol speelt in die veronderstelde autonomie. In existentiele keuzesituaties stuit de autonomie op haar grenzen. Paul van Tongeren zet de filosofie in voor een verheldering van de problemen die schuilgaan achter de vanzelfsprekendheden van de eigen tijd. Continue reading “Boeken: Willen sterven”

Boeken: Durf te twijfelen, hoe filosofen kijken naar de actualiteit

Wanneer leef je autonoom? Niet per se door je los te maken van anderen, betoogt deze Duitse filosofe, maar door te reflecteren op je keuzes. Ook een gesluierde vrouw kan autonoom leven, zolang ze daar zelf voor kiest. Indrukwekkende studie, met veel fraaie voorbeelden uit de wereldliteratuur. Hoe filosofen kijken naar de actualiteit ‘Hoe weet je dat zo zeker?’ is de vraag die in dit boek wordt voorgelegd aan spraakmakende denkers op uiteenlopende vakgebieden: van Ton Derksen tot Simone van Saarloos, van Ignaas Devisch tot Maaike Meijer. Durf te twijfelen is speels geïllustreerd, rijk aan voorbeelden en er komen vele terreinen aan bod: rechtspraak, kunst en kitsch, journalistiek, politiek, liefde en seks, techniek, natuur, religie, economie, onderwijs, gezondheidszorg en natuurlijk ook de tegenhanger van de twijfel: geloof. Het idee voor Durf te twijfelen! is ontstaan op de filosofieredactie van dagblad Trouw. Het boek is samengesteld door redacteur en columnist Leonie Breebaart, die speciaal voor deze uitgave ook de inleiding en de slotbeschouwing heeft geschreven. De overige bijdragen zijn van Marc van Dijk, Maurice van Turnhout, Peter Henk Steenhuis en Merel Kamp. Continue reading “Boeken: Durf te twijfelen, hoe filosofen kijken naar de actualiteit”

Boeken: Staat en taboe

Met zekere hand ontleedt Frissen de staatsrechtelijke dimensie van euthanasie. Af en toe bewandelt hij een zijpad, maar hij laat zich nooit afleiden van de ijzingwekkende spilvraag: wie mag wie wanneer doden? Het antwoord kan nooit zomaar een privékeuze zijn, betoogt Frissen, het is per definitie een politieke beslissing. In dit spraakmakende boek werpt succesauteur Paul Frissen nieuw licht op het actuele debat over ‘voltooid leven’. Welke rol speelt de staat als het gaat om de beschikking over leven en dood? Van oudsher heeft de staat het monopolie op het geweld en mag hij dus beschikken over leven en dood van zijn burgers. De staat kan mensen de oorlog in sturen, mag geweld gebruiken tegen burgers en kon in vroeger tijden zelfs de doodstraf opleggen. Naderhand kwam er de zogeheten ‘biopolitiek’: de zorg voor publieke gezondheid en het voortbestaan van de soort – steeds het exclusieve domein van de staat. Continue reading “Boeken: Staat en taboe”