Boeken: God en ik

God en ik van theoloog en schrijver Alain Verheij neemt de volgende vraag als uitgangspunt: wat bezielt een 21e-eeuwse westerling om zich nog te verdiepen in verhalen over God? Verheij is zelf misschien wel het meest nieuwsgierig naar het antwoord op die vraag. In God en ik schrijft hij persoonlijk, kritisch en een tikje ironisch over zijn geloof. Met een scherp oog analyseert hij onze tijd en ziet hoe de christelijke verhalen en gebruiken wel degelijk iets te zeggen hebben over de wereld van nu. Zo kun je de vastentijd zien als een “detox’ die zorgt voor meer zelfreflectie en solidariteit, en zetten verhalen over Jezus, Job, Mozes en Petrus aan tot denken over hoop, vertrouwen en volharding. Al eeuwenlang putten mensen kennis, goede raad, hoop en troost uit de Bijbel. Aan de hand van deze oude verhalen werpt God en ik licht op hedendaagse levensvragen. Continue reading “Boeken: God en ik”

Kun je met logische bewijsvoering weten dat God niet bestaat?

Lightning cloud to cloud (aka).jpg
By André Karwath aka AkaOwn work, CC BY-SA 2.5, Link

Alle kennis vereist een kennisbron. Kun je met logische bewijsvoering weten dat God niet bestaat? Er zitten geen logische tegenspraken in het begrip “God”. Kun je grond van zintuiglijke ervaring weten dat God niet bestaat? Je kunt nooit weten dat je alles ervaren hebt. Je kunt niet ervaren dat je alles hebt gezien. Is het dan mogelijk om te weten of God bestaat op grond van Intuïtie? Nee, het komt niet plotseling, we zijn niet voor niets al 2000 jaar in discussie. Is het dan mogelijk om te weten of God niet bestaat? Kun je op grond van Getuigenis weten of God niet bestaat? Welke getuigen dan ook , getuigenis kan zo sterk zijn om iemand in positie te brengen te weten dat god niet bestaat. De enige die dat zou kunnen is God zelf. Maar als God niet bestaat dan is er geen enkele getuigen krachtig genoeg om jou in positie te brengen van het weten van het niet bestaan van God. De uitspraak dat God niet bestaat is uiteraard niet vanzelfsprekend Continue reading “Kun je met logische bewijsvoering weten dat God niet bestaat?”

Antieke filosofie en de goden | Lezing door filosoof Frederik Bakker en classicus Vincent Hunink

Ilion---metopa.jpg
By original file by Gryffindor

De klassieke oudheid is ondenkbaar zonder goden. Hun verhalen, afbeeldingen en tempels vulden de Griekse wereld. Maar ze waren ook bron van onenigheid en discussie tussen de filosofen. Leer van classicus Vincent Hunink en filosoof Frederik Bakker over de klassieke oudheid, de filosofische tradities uit die tijd en wat wij hier tegenwoordig nog van kunnen leren. Continue reading “Antieke filosofie en de goden | Lezing door filosoof Frederik Bakker en classicus Vincent Hunink”