Wat is de Verlichting? Rationeel optimisme en een verlicht denken

Wright of Derby, The Orrery.jpg
Door Joseph Wright of Derbyeuropeana.eu

Wat is de verlichting? Rationeel optimisme en een verlicht denken dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen. In de Verlichting ging met uit van rationeel denken ofte wel het gebruik van je verstand. Volgens de filosoof Montesquieu moest de machten daarom worden gescheiden in drieën: de Trias Politica. Continue reading “Wat is de Verlichting? Rationeel optimisme en een verlicht denken”

Henk Oosterling: waar geen wil is, is een weg

Henk Oosterling, 2011
Photo: Sebastiaan ter Burg – Henk Oosterling @ the unbound book conference

We hebben ons in de westerse Verlichting, en met name door de technologische doorwerkingen daarvan, flink in de nesten gewerkt. Tegen deze achtergrond onderzoekt Henk Oosterling de filosofische geschiedenis, met als belangrijke ingang het “nietsdenken”. In het Westen heeft “het niets” geen goede naam. In het westerse denken blijft er afstand tussen degene die denkt en datgene wat gedacht wordt. Maar in het Oosten is de rationele zelfreflectie overgenomen door de vorm, de “manier van doen”, het lichaam dat zelf denkt. Continue reading “Henk Oosterling: waar geen wil is, is een weg”