Wright of Derby, The Orrery.jpg
Door Joseph Wright of Derbyeuropeana.eu

Wat is de verlichting? Rationeel optimisme en een verlicht denken dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen. In de Verlichting ging met uit van rationeel denken ofte wel het gebruik van je verstand. Volgens de filosoof Montesquieu moest de machten daarom worden gescheiden in drieën: de Trias Politica. De wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. Rousseau: volkssoevereiniteit: de macht van regeringen was afhankelijk van het volk. John Locke: Hij zegt dat mensen natuurrechten hebben. Schotse Adam Smith: In zijn boek Wealth of Nations schreef hij over vrijheid van economisch handelen. De wet van vraag en aanbod zorgde alsof er een onzichtbare hand de economie leidde. Diderot: 17-delige encyclopedie. De Verlichte ideeën werden steeds populairder en er werd erover gediscussieerd in salons, koffiehuizen en via brieven en boeken door heel Europa waardoor deze ideeën werden verspreid.Voltaire

[WieWatWanneer?]


Geef een reactie

  Subscribe  
Abonneren op