Hoe kun je dood wíllen? Nogal een controversiële vraag, erkent Van Tongeren; alsof we zelf niet zouden kunnen beslissen over onze eigen dood. Toch kun je niet wíllen niet meer te wíllen, betoogt de auteur met bewonderenswaardige filosofische precisie. Tegenover de dood stuit de autonomie op haar grenzen. ‘Wie anders dan ik zelf zou het recht hebben om zelf te beslissen over mijn leven?’ In dit essay ‘Willen sterven’ van Paul van Tongeren wordt die notie autonomie nader onderzocht, evenals het begrip van de wil, dat immers een centrale rol speelt in die veronderstelde autonomie. In existentiele keuzesituaties stuit de autonomie op haar grenzen. Paul van Tongeren zet de filosofie in voor een verheldering van de problemen die schuilgaan achter de vanzelfsprekendheden van de eigen tijd.

Koop bij bol.com

Recensie
In dit essay stelt de auteur, filosoof, zich de vraag wat het betekent als iemand zegt dat hij dood wil. De achtergrond wordt gevormd door de euthanasiediscussie zoals deze in Nederland en België al vijftig jaar wordt gevoerd. Euthanasie; opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene op diens verzoek, werd in beide landen wettelijk geregeld met als belangrijkste voorwaarden dat de euthanasie plaats vindt op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt en alleen dan als de patiënt ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. Het recht op zelfbeschikking is de kern van de argumenten voor de wettelijke mogelijkheid tot euthanasie. De notie autonomie en ‘de wil’ die daarin een centrale rol speelt, worden hier onderzocht aan de hand van teksten van kerkvader Augustinus en de filosofen Nietzsche en Hannah Arendt. Autonomie betekent primair: ‘zelf bepalen wat ik wil’. Is het eigenlijk wel mogelijk om dood te willen zijn? Hebben we de grenzen van onze autonome zelfbeschikking hoe dan ook te accepteren? Reflecterend over deze vragen worden de grenzen van zelfbeschikking zichtbaar. Met voetnoten en een literatuurlijst.

Monique Smit

Boek: Willen sterven
Auteur: Paul van Tongeren


Geef een reactie

  Subscribe  
Abonneren op